ارکان مشاوره املاک، آشنایی با انواع اطلاعات املاک و فایل های ملکی اسکانو