سومین کمپ آموزشی مدیران و مشاوران آکادمی املاک املاک امید ابراهیمی با افتخار به ثروتمندترین شهر ایران یزد سفر می کند!